Словник Українського мисливця

Тема у розділі 'Ділимося досвідом', створена користувачем Арго, 16 бер 2011.

reloader
 1. Арго

  Арго Moderator Команда форуму

  Ф


  Фавн — міфічний римський бог лісів і полів, захисник стад від вовків. Він зображувався з козлячими ногами і ву¬хами. Жіноча постать — римська богиня лісів і полів Фавна (Фауна), від якої пішла узагальнююча назва тваринного світу — фауна.
  Фазан — цінний мисливський птах ряду куриних. Довжина тіла — до 85 см, маса — до 2 кг. Гніздиться в кущах на землі. У кладках 8—18 яєць, які самка насиджує протягом 21—26 діб. Живиться насінням, ягодами, комахами.
  Фазанарій — комплекс споруд з вольєрами та інкубатором, де штучно розводять фазанів, яких пізніше випускають у природу.
  Фактор турбування — часті сполохування тварин, що приводять до порушення їх нормальної життєдіяльності (залишення кладок, переохолодження і загибель пташенят, переміщення тварин в інші місця тощо).
  Фанфари — музичний ритм, що подається мисливським рогом (або іншим пристосуванням) і символізує урочисте відкриття або закриття полювання.
  Фасціольоз — паразитарне захворювання переважно великої рогатої худоби і овець, рідше — деяких диких тварин (зайці, козуля тощо) і людини. Проміжним господарем є молюск — малий ставковик, в тілі якого з мірацидій розвиваються спороцисти, редії і церкарії. Останні виходять з молюска та інцистуються на вологій траві, перетворюючись в адолескарії. Кінцевий господар — травоїдні тварини — заражаються при поїданні трави з адолескаріями, які в кишеч¬нику звільняються від цист, проникають у жовчні протоки печінки, уражують її, викликаючи захворювання.
  Фауна — 1) загальна назва тваринного світу; 2) сукупність тварин, які населяють певну частину або зоогеографічну область земної кулі і зв'язані між собою спільністю історії, походження, розвитку й існування. Зараз вивчено 1,5 млн різних видів тварин, в тому числі до 10 тис. видів птахів, 6 тис. видів звірів, 12 тис. видів риб тощо.
  Фауністичне районування — сучасну фауну земної кулі поділяють на 4 царства і 8 областей, кожній з яких прита¬манні певні види тварин. Зокрема, царство арктогея включає одну Голарктичну область; царство палеогея — відповідно З області — Ефіопську, Мадагаскарську і Індонезійську; царство нотогея — 3 області — Австралійську, Полінезійську, Новозеландську і царство неогея має одну область — Неотропічну. Антарктична суша, яка населена переважно твари¬нами, зв'язаними з морем, не входить ні в одне з царств. Для Світового океану прийняті самостійні системи району¬вання.
  Фенологія — галузь біології, яка вивчає закономірності періодичних явищ у живій природі (строки з'явлення молодняка у певних видів тварин, строки прильоту і відльоту птахів, періоди токування птахів, зміна чисельності тварин та інші явища залежно в'ід конкретних екологічних умов). Єгерська служба зобов'язана вести фенологічні спостере¬ження, записуючи їх в журнал.
  Фенотип — сукупність всіх властивостей, і ознак особин, що склалася в процесі взаємодії її генетичної структури (генотипу) з умовами зовнішнього середовища. Фенотип не реалізує всі генотипічні можливості, а лише ту його частину, яка реалізується в даних умовах онтогенезу. Отже, енотип змінюється в процесі розвитку організму. В процесі мікроеволюції добір йде по фенотипу особин. Тим самим в популяціях зберігаються різні особини.
  Ферменти — специфічні білки, які є в усіх живих клітинах, здатні вибірково каталізувати певну біохімічну реакцію, відіграють провідну роль у регуляції обміну речовин, впливають на перебіг всіх життєвих процесів.
  Феромони — біологічно активні речовини, які виділяються тваринами в навколишнє середовище і специфічно впливають на поведінку, фізіологічний та емоційний стан інших особин того самого виду. Продукуються спеціальними залозами (анальними, статевими, шкірними та ін). Самки їпарного шовкопряда, наприклад, приваблюють статевими Ф. самців за 4 км. Ф. використовуються тваринами для мічення своїх індивідуальних ділянок тощо.
  Фігурний голос — голос гончака з безперервними по висоті тональностями.
  Фітонциди — утворювані іншими рослинами біологічно стивні речовини, які здатні вбивати або пригнічувати ріст бактерій та інших мікробів. Відіграють важливе значення імунітеті рослин, захищаючи їх від збудників хвороб і комах — шкідників. Ф. виділяються рослинами в атмосферу, грунт, воду, виконують важливу роль у взаємовідносинах рослин і тварин в біоценозах. Багато фітонцидів містять хвойні, черемха та інші рослини. Вони очищають повітря від багатьох хвороботворних мікробів.
  Фітофаги — тварини, які живляться рослинною їжею (козуля, олень, лось, зубр, лань, заєць, білка та ін.).
  Фітоценоз — сукупність або угруповання рослинних організмів на відносно однорідній ділянці, що перебувають у взаємодії між собою, з тваринами і навколишнім середовищем.
  Фламінго — ряд птахів, які поширені в тропіках і субтропіках, відсутні в Австралії. На території СНД зустрічається один вид — звичайний фламінго, який селиться на солоних озерах Казахстану та східному узбережжі Каспію. Зимує на півдні Каспію. Занесений до Червоної Книги. На Україні — залітний птах.
  Флора — 1) богиня квітів і весни в римській міфології; 2) узагальнююча назва історично складеної сукупності рослин різних таксонів, які зростали в минулі геологічні епохи або нині зростають на певній території.
  Фляст — 1) сальний шмат або шматочок шкіри, в яку ра¬ніше замотували підкаліберну круглу кулю для шомпольної рушниці, щоб запобігти вібрації заряду в стволі при пострілі; 2) фетровий або повстяний пиж, вирубаний за допомогою висічки; 3) шмаття для чищення стволів рушниці.
  Фокстер'єри — породи норних мисливських собак: гладкошерстий чи жорсткошерстий фокстер'єр.
  Формалін — водний розчин, який містить 37—37,3 % формальдегіду, 6—15 % метилового спирту і 0,02—0,04 % мурашиної кислоти. Вживається для фіксації (тільки у певних пропорціях) біологічних препаратів, дублення шкіри тощо.
  Форсований заряд — сильний пороховий заряд, що пере¬вищує середні норми.
  Фузея — місцева назва старовинної мисливської зброї — дробовика, мушкета, важкої ґнотової рушниці
   
 2. Safari
 3. Арго

  Арго Moderator Команда форуму

  Х


  Халзан — старий орел-беркут з темною основою хвоста.
  Хатка — збудоване на воді з рослинності житло бобра або ондатри.
  Хаус — очеретяний дикий кіт.
  Хватка— 1) уривистий укус лайкою звіра, що змушує його сидіти на місці; 2) рана, нанесена собаці звіром чи іншим собакою; 3) прийом хортом звіра, якого він наздогнав.
  Хвороба Ньюкасла (псевдочума) — вірусне захворювання птахів, при якому уражуються органи дихання, травної і нервової систем. Хворіють в основному птахи з ряду куриних, а також голуби та інші дикі птахи. Ознаки захворювання — в'ялість птахів, сонливість, параліч ніг і крил. При розтині трупів таких птахів відмічаються крововиливи в органи травлення, виразкове ураження кишечника.
  Профілактика хвороби грунтується на запобіганні занесенню хвороби у благополучні господарства, використанні живих інактивованих вакцин.
  Хижі звірі (ряд ссавців) споживають тваринну їжу, а окремі (ведмеді, борсуки) — також і рослинну. На Україні поширені 20 видів хижаків (з родини котячих — 4 види, со¬бачих— 4, куницевих— 11 видів). Див. описи окремих видів.
  Хід — 1) шлях звіра, вигнаного загоничами або собаками; 2) алюри руху звіра чи собаки (шаг, рись, галоп та ін.); 3) невеликі переміщення білки в пошуках їжі; 4) лаз звіра.
  Хід добовий — шлях, пройдений твариною в пошуках їжі за добу. Визначається по слідах на снігу після пороші. Наприклад, X. д. норки взимку залежно від стану кормової бази становить 1—3 км, видри — 3—8, лося — 0,8—1,5 км і т. д.
  Хлопунці — пташенята качки, що не літають, але лопотять крилами по воді.
  Ходовий—1) тварина, що рухається; 2) вигнаний з лігва звір, який намагається подалі відійти від небезпеки; 3) залишений звіром слід при небезпеці; 4) полювання, коли мисливець весь час перебуває в русі.
  Ходуличник — мисливський птах ряду куликів. На Україні гніздиться невеликими колоніями на узбереж'жі Чорного і Азовського морів.
  Холка — у ссавців найбільший виступ над лопаткою. І Саме за ним вимірюють висоту тварини в холці від ступні до вершини холки.
  Хоркання — звуки «хор-хор», що перемежовуються з циканням токуючого самця вальдшнепа. Самки лише цикають.
  Хортовий борзий — мисливський собака, досить високий холці. Голова суха, клиноподібна і видовжена. Спокійного темпераменту. При піднятті звіра біжить риссю, при переслідуванні — кар'єром. На Україні полювання з хортами заборонене.
  Хохуля — хутровий звір з ряду комахоїдних. Поширений у заплавах малих річок басейну Дону і середньої частини Волги, в заплавах нижньої половини р. Урал, а на Україні — в районі р. Сейм Сумської області та р. Сіверського Дінця Лу¬ганської області. Найулюбленішими його місцеперебуваннями є замкнуті водойми типу стариць, зарослі водною рослин¬ністю, завглибшки 1—5 м з сухими урвистими берегами або поблизу лісу. Живе в норах. Живиться прісноводними безхребетними, особливо в літній період, взимку, крім того, поїдає дрібних риб та рослини (кореневища кубишки, стрілолиста тощо). Розмножується двічі на рік, вагітність 45— 50 діб, кількість малят у виплоді 3—5, молодняк весняного виплоду стає статевозрілим восени і приносить приплід. Тривалість життя хохулі 5 років. Дуже рідкісний звір. Занесена у Червоні книги України і МСОГТ.
  Хромист — рушничний майстер, який усуває дефекти стволів (хромує їх).
  Хропіння — 1) звуки перестороги дикого кабана (сі¬кача); 2) звуки самців-плідників під час гону.
  Хрюкання — специфічні звуки глухаря, який прилетів увечері на токовище і сів на дерево. При цьому відбуваються своєрідні рухи шиєю, які нагадують відригування їжі.
  Хутрові звірі — звірі, шкура яких вкрита досить густим і пухнастим волоссям (лісова і кам'яна куниці, лісовий тхір, лисиця, річкова видра, норка європейська, ондатра, бобер річковий та ін.).
  Хутровинна сировина — шкурки хутрових звірів, які пройшли первинну обробку мисливцями або кооператорами і здані для потреб хутряної промисловості
   
 4. Арго

  Арго Moderator Команда форуму

  Ц


  Цвілий — 1) не повністю вилинялий восени заєць, білка та інший хутровий звір; 2) хутро, яке втратило яскравість і свіжість від тривалого зберігання
  Ценоз — будь-яке угруповання організмів (угруповання тварин — зооценоз, рослин — фітоценоз, мікроорганізмів — мікробіоценоз), що становить єдине ціле з навколишнім середовищем.
  Централка — народна назва рушниці центрального бою, в якій пороховий заряд у гільзі загорається капсулем, що знаходиться в центрі головки гільзи.
  Циліндр— 1) гладкий (не нарізний) ствол мисливської рушниці з чітко циліндричним каналом ствола; 2) спеціальний посуд для вилову звірів, що живуть у норах (хом'як, ласка, байбак та ін.). При цьому Ц. вертикально закопують у землю на ходовій доріжці або біля лазу звіра в такий спосіб, щоб верхня частина була на рівні ходу звіра, а від нори до Ц. робиться спеціальний рівчак.
  Циліндр з напором — канал ствола рушниці, в дульній частині якого є невелике (0,10—0,25 мм) чокове звуження. Думка про те, що конусність Ц. з н. починається начебто від патронника і продовжується до дульного зрізу, непра¬вильна.
  Циркання — специфічний голос лисиці при оточенні її собаками, коли вона плює на них.
  Циркуль Вількенса — металевий циркуль із зігнутими ніжками, що закінчуються круглими кульками. Ним роблять проміри собак.
  Цистицеркоз — інвазійне гельмінтозне захворювання диких і свійських тварин, а також людини, спричинене личинками цистицерків (або фінами) стьожкових червів — цистод. Статевозрілі їх форми паразитують у кишечнику собак, вовків, котів, лисиць та інших тварин, які є проміж¬ними живителями. Цистода (ціп'як) живе роками і постійно виділяє членики (в кожному членику близько 100 тис. яєць), які з калом потрапляють у навколишнє середовище. Яйця цистод з кормом або водою надходять в організм травоїдних (зайців, козуль, лосів, диких і свійських свиней та ін.), де в кишечнику з яєць виходять зародки, які по кров'яному руслу проникають у різні органи, де перетворюються на цистоцерки (прозорі міхурці), всередині яких є головки з присосками. Такі інтенсивно заражені органи, зокрема печінка, зовні нагадують звисаючі гірлянди. Профілактика грунтується ма розриві зв'язків між проміжними і основними господарями паразитів, утилізації трупів, відстрілі бродячих котів і собак тощо.
  Цівка — пристрій для з'єднання стволів із ствольною коробкою. Вона має пристосування для виймання із дул стріляних гільз та патронів (екстрактори або ежектори). У більшості внутрішньокуркових рушниць за допомогою Ц. зводяться курки і нагнітаються бойові пружини. Кріпиться Ц. до стволів заскочкою із кнопковим приводом у передній їх частині або спеціальним важільцем у середній частині.
  Ціни на мисливську продукцію — вартість різних видів мисливської продукції (м'ясо, пір'я, роги та ін.) у грошовому виразі, що грунтується на затратах праці. При госпрозрахун¬ковому веденні господарства Ц. встановлюються мислив¬ською організацією.
  Цокання — голос білки чи фазана, що сигналізує про небезпеку.
   
 5. Арго

  Арго Moderator Команда форуму

  Ч


  Чайка (чибіс) — найчисельніший і найпоширеніший се¬ред куликів мисливський птах (маса до 250 г). Гніздиться на вологих луках і орних землях. Прилітає зграями по 50—120 особин у кінці лютого — в першій половині березня. М'ясо характеризується цінними смаковими властивостями.
  Чам'я — настил або амбар на стовпах. Його споруджують промисловики в тайзі для зберігання продуктів, інвентаря та хутровини.
  Чело — вхід у барліг ведмедя.
  Чепрак — 1) темніша від звичайного забарвлення спини дикого звіра чи собаки; 2) тканинна підстилка під сідло.
  Четвірка — назва дробу № 4.
  Чирок-тріскунок — поширений в усіх областях України численний мисливський птах родин качиних. Прилітає в березні, а відлітає в кінці серпня — у вересні, а окремі табунці затримуються до листопада. У кладках 6—9 яєць, які самка насиджує 22—24 доби.
  Чирок-свистунок — поширений в усіх областях України гніздовий мисливський птах, чисельність його значно менша, ніж чирка-тріскунка. Прилітає навесні на кілька днів раніше від останнього, а відлітає дещо пізніше. Самка насиджує кладки 20—21 добу.
  Чисельність популяції — кількість особин конкретного виду тварин на відповідній території або в господарстві.
  Чистити шпори — плентатись змореному собаці за мисливцем, майже торкаючись носом його каблуків.
  Чистопородний — чистокровний собака, в якого п'ять поколінь предків записано в родословній.
  Чищення рушниці — певний порядок і приладдя для чищення мисливської зброї. Сюди належать: розбірний шомпол з дюралевих трубок, круглі металеві і щетинні щіточки, шомпольна насадка, мастила. Послідовність чищення: 1) відокремити ствол від приклада; 2) прочистити ствол намотаною на шомпол сухою ганчіркою і протерти механізми; 3) очистити ствол металевою щіточкою, змащеною універсальним мастилом; 4) очистити ствол щетинною щіточкою; 5) протерти ствол і механізми сухою білою ганчіркою; 6) змастити ствол і механізм універсальним мастилом; 7)при тривалому зберіганні ствол і механізми змастити технічним вазеліном.
  Човник — 1) бажані якості лягавого собаки: пересікання ним майже під прямим кутом напрямку руху мисливця на відстань 100—150 м у кожний бік; 2) невеликий видов¬жений човен, що має велику прохідність в очеретяних заростях.
  Чок — дульне звуження (від 0,25 мм — напівчок до 1,25 мм — сильний чок) в каналі ствола рушниці, яке ви¬значають за різницею між діаметром каналу в 220 мм від казенного зрізу і в дульній його частині. Форма і величина Ч. впливають на бій рушниці, збільшують купчастість заряду.
  Чок-корда — довгий до 20—25 м) поводок із шнура або ременя, який застосовують при натаскуванні лягавого собаки. Служить для стримування його при стрибанні за злітаючим птахом тощо.
  Чорниш — птах ряду куликів. На Україні малочисельний гніздовий мисливський птах в основному районів Полісся, в інших місцях трапляється дуже рідко. Гніздиться на деревах, використовуючи минулорічні залишені гнізда дроздів та інших птахів.
  Чорні ляжки — стегно задніх ніг ведмедя.
  Чорновола гагара — на Україні звичайний, а восени спо¬радично численний перелітний мисливський птах. Зимує на Чорному й Азовському морях, а також на незамерзаючих водоймах. Живиться рибою.
  Чорнотроп — земля, не покрита снігом. Пізньоосіннє або зимове полювання при повній відсутності на ґрунті снігу.
  Чотиристволка — рушниця з чотирма стволами, з яких нижній більшого, а верхній — меншого калібру, розміщені під прицільною планкою і нарізні, а бокові стволи — гладко-ствольні.
  Чубата чернь — звичайний перелітний птах областей України. Масовий переліт — у жовтні—листопаді. Зимує на незамерзаючих водоймах біля берегів Чорного і Азовського морів.
  Чубук — див. сніжний баран.
  Чума м'ясоїдних — інфекційна хвороба, що спричинюється вірусом чуми з родини параміксовірусів. У виділеннях (кал, сеча) хворих тварин (свійські собаки, вовки, єнотовидні собаки, куниці, ласки та ін.) збудник може зберігатися до 2 міс. Звірі можуть заражатись прямим контактом і через предмети. Захворювання характеризується гарячкою, гнійно-катаральним запаленням слизових оболонок очей і носа, судорогами тощо. Профілактика захворювання ґрунтується на проведенні ряду санітарно-ветеринарних заходів, зменшенні хижаків; свійських собак вакцинують, а бездом¬них знищують.
  Чуття — вроджена, успадкована і вдосконалена на по¬люванні властивість собаки за допомогою нюху (а для лайки — ще й слуху і зору) розшукати і виявити звіра чи птаха.
  Чуфикання — звуки самця тетерука на току, що передують бормотанню. Вони складаються з двох шиплячих складів «чуф-фіш, чуф-фіш».
  Чучела — 1) виготовлені з дерева чи з сукна муляжі качок, тетерев, що використовуються мисливцями на полюванні для приваблення птахів; 2) виготовлене із знятої шкури певного виду тварини її чучело.
  Чушка — місцева назва самки дикого кабана.
   
 6. Арго

  Арго Moderator Команда форуму

  Ш


  Шакал — хижий мисливський звір роду собаки. Довжина .тіла — до 82, хвоста — до 23 см. Хутро рудувато-сіре з чорним відтінком. Поширений на Кавказі та в Середній Азії. Зустрічається в основному по низинах у густих за¬ростях, берегах водойм. Самка після 60—62-добової вагітності у квітні — травні народжує 4—9 щенят. Всеїдний.
  Шалаш — сховище для мисливця при полюванні на тетерука та ін.
  Шалашик — штучне гніздо для дикої качки.
  Шатро — великий переносний намет з тканини.
  Шатун — блукаючий ведмідь, який (не нагромадивши з осені жиру, не заліг у сплячку або пробудився серед зими в зв'язку з кліматичними умовами тощо) вийшов серед зими з барлогу. В цей час він небезпечний для людини.
  Шестиконечник — дорослий самець козулі, роги якого мають по три відростки кожний.
  Шийка — тонка частина ложі між колодкою і прикладом рушниці (що при стрільбі охоплюється рукою).
  Шилохвіст — мисливський птах родини качиних. Довжина тіла — до 70 см, маса — 0,7—1,1 кг, хвіст довгий, голковидний. На Україні гніздиться на Поліссі, в північних районах Лісостепу, на островах Чорноморського заповідника. Кладки з 6—12 яєць насиджує самка протягом 23— 26 діб. Зимує біля берегів Чорного моря.
  Шильник — молодий самець козулі чи оленя, роги якого мають форму шила. Підлягає вибракуванню з популяції.
  Широконіска — поширена в усіх областях України. Довжина тіла — до 50 см, маса — до 1,1 кг. Весняний приліт — у березні — квітні. Осінній переліт триває з кінця серпня до середини жовтня. Кладки з 7—12 яєць насиджує самка 22—24 доби. Об'єкт полювання.
  Шістка — назва дробу № 6.
  Шлея — жовто-руда широка смуга на боках тіла росомахи.
  Шляпка — металева частина паперової або основа металевої гільзи, яку часто неправильно називають головкою.
  Шнелер — пристосування у спусковому механізмі, за допомогою якого курок спускається дуже легко: постріл відбувається вже при легкому натискуванні.
  Шолом — роговий наріст без форми, який подекуди покриває верх голови самця козулі.
  Шомпольна рушниця — давній вид мисливської рушниці, яка заряджалась шомполом через дульний отвір ствола.
  Шотландський сетер — порода лягавих собак. Висота в холці — 57 см. Хвіст прямий або шаблеподібний. Забарвлен¬ня чорне, з блискучим синюватим відтінком і чітко вираженими рудувато-червоними підпалинами на бровах, внутрішній поверхні вух, морді тощо. Голова сильна, лоб округлий, розділений поздовжньою борозною. Зуби білі, прикус ножицеподібний. Спокійний, слухняний собака.
  Шпора — 1) гострий роговий відросток на ногах фазана і кеклика; 2) п'ятий палець на задній нозі собаки (вважається пороком).
  Штани — «підвіски» вовни, що звисають на задніх ногах довгошерстих собак.
  Штуцер мисливський — масивна двоствольна рушниця (рідше одноствольна) з колінчастою колодкою. Відрізняє¬ться від дробовика тільки нарізними стволами, міцнішим затвором і наявністю на стволі, крім мушки, прицілу щиткового типу. Дає добру купчастість бою спеціальною кулею на дистанції до 100 м.
  Шумовий — звір, який піднімається несподівано без нагонича.
  Шустування — усунення раковин з внутрішніх стінок каналу ствола за допомогою спеціального шуста.
   
 7. Арго

  Арго Moderator Команда форуму

  Щ


  Щеня — новонароджене маля єнотовидного чи свійського собаки.
  Щипати ;— покусувати звіра собакою.
  Щипець — частина голови хорта від очей до кінця носа (в інших порід собак — морда).
  Щиток — задня вертикальна частина колодки рушниці, яка закриває казенну частину ствола. В щитку розміщені бойки.
  Щітка — 1) коротке тверде волосся між пальцями собаки, що запобігає стиранню подушечок лап; 2) пристосування для чищення і змазування стволів рушниці.
   
 8. Арго

  Арго Moderator Команда форуму

  Ю


  Ювенальне линяння — зміна першого пір'яного або хутрового покриття молодих тварин на покриття дорослої особини.
  Юкса — ніжний ремінь мисливської лижі,
  Юла — манок, що імітує пищання миші. Застосовується при полюванні на лисиць, які мишкують.
   
 9. Арго

  Арго Moderator Команда форуму

  Я


  Яблуко — центр пристрілювальної мішені.
  Ягідник — багаті на ягоди (брусниця та ін.) угіддя — улюблене місце перебування тетеруків, глухарів та інших птахів.
  Яєчники — пара статевих залоз самки деяких тварин утворюються і дозрівають статеві клітини — яйця.
  Язик — рухливий м'язовий орган у ротовій порожнині тварин та людини. У птахів язик — малорухливий, з роговим покриттям; у ссавців — орган смаку, в деяких додаткова частина голосового апарату.
  Як — крупний ссавець роду биків, масою до 1 т. У дикому стані зберігся лише в Тібеті. Одомашнений і зустрічається на Памірі, в Киргизстані, на Алтаї, в Саянах, Туві, завезений в Якутію. Використовую як в'ючну тварину, для одержання молока, м'яса, шерсті.
  Якан — назва кулі системи Якана (неправильна транскрипція — Жакан), що застосовується для стрільби з і гладкокоствольних рушниць.
  Яловість — відсутність приплоду протягом року в статевозрілих самок, що залишились незаплідненими.
  Ярі культури — однорічні сільськогосподарські рослини, які висівають навесні для одержання врожаю у тому ж році. Багато ярих культур (овес, ячмінь, просо та ін.); висівають для підгодівлі мисливських тварин.
  Яровик — заєць, що народився в період сходу ярих посівів.
  Ярусність — розчленування рослинного угруповання на різновисотні структури і функціональні горизонтальні частини — яруси (трав'яний, чагарниковий, деревний).
  Яскравоголосий — гончак з чистим співочим безперервним голосом; лайка з чистим дзвінким голосом.
  Яструби — група хижих птахів, яких на Україні зареєстровано 26 видів (як правило, перелітні гніздові), належать до 12 родів (канюк, лунь, орел, орлан, стерв'ятник та ін.). Більшість охороняється законом.
  Ящур — гостре інфекційне захворювання диких і свійських парнокопитних та людини. Спричинюється вірусами, що проникають в організм через слизові оболонки при контакті з хворими тваринами, вживанні молока. Профілактика боротьби полягає в карантинуванні господарства ізоляції або ліквідації хворих тварин, вакцинації інших.
   
 10. Арго

  Арго Moderator Команда форуму

  Ще деякі терміни для власників собак

  1. Арлекин - гончая мраморного окраса с одним или обоими светлыми глазами.
  2. Бигли - порода небольших английских гончих.
  3. Верхочутость - работа гончей не по следу, а верхним чутьем.
  4. Выжлец (выжловка) - кобель или сука в породах гончих собак.
  5. Выжлятник - помощник доезжачего.
  6. Вязкость - упорство гончей в преследовании зверя.
  7. Добор - отдача гончей голоса в то время, когда она добирается до зверя.
  8. Доезжачий - охотник, руководящий гончими.
  9. Жиры - ночные следы зайцев.
  10. Зарев - свойство голоса гончих менять тембр и тональность в погоне за зверем.
  11. Нестомчивость - свойство гончей выдерживать продолжительное преследование зверя.
  12. Отслушать - перестать слышать голоса гончих.
  13. Паратость - быстрота, с которой гончая преследует зверя.
  14. Перемолчка - временное прекращение отдачи голоса гончей во время потери ею гонного следа. Перемолчка свыше минуты называется сколом.
  15. Позывистость - свойство гончей выходить на звук трубы или на наклик.
  16. Полаз - поиск гончей до подъема зверя.
  17. Помычка - отдача голоса гончей, начавшей гнать зверя.
  18. Порсканье - подбадривание гончей во время поиска.
  19. Приездка - послушание гончей.
  20. Свальчивость - свойство гончей присоединяться к гону других собак.
  21. Скол - см. перемолчка.
  22. Смычок - пара гончих или парный ошейник.
  23. Соловая стая - стая англо-русских гончих першинской охоты.
   
 11. Lund

  Lund Новачок

  Что понимать под термином "лес"?
  ст. 4 ЛКУ говорит, что это куча деревьев и кустов площадью не меньше 10 соток.
  Если, к примеру, охота в лесу запрещена и я охочусь на заяца (или утку) в посадке размером 20 х 50 м., то это нарушение?
   
 12. BOGUN

  BOGUN ветеран форуму надійна команда

  Словник Українського мисливця, що виложив шановний Арго, в форматі
  pdf:
   
 13. babur

  babur Мисливець

  ВАЛЬДШНЕП-русизм,українська назва-СЛУКВА.
   
 14. babur

  babur Мисливець

  Чи відомо,що це за видання,авторів,рік випуску...?Можете скинути посилання/ссилку/?
   

Поділитися цією сторінкою

Графф