Інструкція про експертів

Статус
Закрита.

Яковлев В.А.

S-Moderator
Команда форуму
Надаю

ЗАТВЕРДЖЕНО
постанова президії
Всеукраїнської ради УТМР
від 21 грудня 2017 року № 4-7

Інструкція
про проведення кінологічних заходів з експертами по мисливському собаківництву в підрозділах Громадської організації «Українське товариство мисливців і рибалок».

І. Загальні положення.

1.1.Експертизу мисливських собак на кінологічних заходах Українського товариства мисливців та рибалок здійснюють фахівці які мають кваліфікацію (звання) експерта з мисливського собаківництва (далі – експерта ) з порід (виставки та виводки) та випробувань (змагань) мисливських собак.

1.2. Звання експерта з порід та з випробувань мисливських собак надаються окремо у відповідності з класифікацією груп порід а саме:

- з порід - хорті; лайки; гончі; норові; лягаві; спанієлі; ретривери.

- з випробувань -- хорті; лайки; гончі; норові; лягаві; спанієлі; ретривери.

1.3. .Звання експертів другої, першої, Республіканської та Всесоюзної категорії, які були надані громадянам України до 1992 року Міністерством сільського господарства СРСР та Держкомлісгоспом України залишаються чинними.

Звання експертів другої, першої та Національної категорії, які були надані Держкомлісгоспом ( Державною агенцією лісових ресурсів України) до 2007 року, а пізніше - Кваліфікаційною комісією ФМСУ залишаються чинними.

Звання експертів, що мешкають на території України, але отримали кваліфікацію в інших державах СНД (як до, так і після 1992 року) підлягають перереєстрації в Україні.

1.4. При проведенні кінологічних заходів дозволяється залучати експертів по мисливському собаківництву з інших країн - за згодою Товариств мисливців та рибалок або осередків Міжнародної кінологічної організації країни мешкання експерта.

При проведенні спільних заходів в Кінологічною Спілкою України (надалі КСУ), тестових випробувань та навчальних семінарів запрошення експертів КСУ проводиться після погодження з головним управлінням Кінологічної Спілки.
ІІ. Права експертів

2.1.Експерти мають право здійснювати експертизу мисливських собак на виставках, виводках, польових іспитах та змаганнях в якості головного експерта, експерта, асистента, стажиста по групі порід в відповідності до отриманої категорії.

2.2. Експерт з порід.

2.2.1. ДРУГОЇ КАТЕГОРІЇ – здійснювати самостійну експертизу на виводках та виставках районних, міжрайонних та міських по групі порід в відповідності до отриманої категорії; приймати участь в якості асистента на виставках будь -якого рівня.

- бути стажистом на виставках будь якого рівня по групі порід, з яких не має категорії .

2.2.2. ПЕРШОЇ КАТЕГОРІЇ – здійснювати самостійну експертизу на усіх виводках та виставках по групі порід в відповідності до отриманої категорії.

- бути головою Головної експертної комісії (головним експертом) на районних, міжрайонних, міських та обласних виставках мисливських собак, та членом Головної експертної комісії на Всеукраїнських виставках.

- бути стажистом чи асистентом на виставках будь якого рівня по групі порід, з яких не має категорії.

- здійснювати одиночну експертизу не чисельних (не більше 5 особин) собак по групі порід, з яких не має категорії в якості експерта на ринзі чи головного експерта виставки.

2.2.3. НАЦІОНАЛЬНОЇ КАТЕГОРІЇ – здійснювати самостійну експертизу на усіх виводках та виставках по групі порід в відповідності до отриманої категорії.

- бути головою Головної експертної комісії (головним експертом) на усіх виставках по мисливському собаківництву.

- здійснювати експертизу порід собак, з яких не має категорії, на малочисельних виставках та виводках – за згодою.

2.3. Експерт з випробувань.

2.3.1. ДРУГОЇ КАТЕГОРІЇ – в відповідності до отриманої категорії по групі порід очолювати експертні комісії на контрольно-випробувальній станції, випробуваннях районних, міжрайонних та міських; приймати участь в якості члена комісії випробуваннях та змаганнях будь якого рівня.

- бути членом комісії по випробуванням по групі порід з яких не має категорію.

2.3.2. ПЕРШОЇ КАТЕГОРІЇ – в відповідності до отриманої категорії по групі порід очолювати експертну комісію на всіх випробуваннях та змаганнях, бути головою головної експертної комісії (головним експертом) на змаганнях.

- бути членом комісії по випробуванням по групі порід з яких не має категорію та стажистом на змаганнях будь-якого рівня.

2.3.3.НАЦІОНАЛЬНОЇ КАТЕГОРІЇ - в відповідності до отриманої категорії по групі порід очолювати експертну комісію на всіх випробуваннях та змаганнях, бути головою головної експертної комісії на змаганнях

- бути членом комісії по випробуванням та змаганням по групі порід з яких не має категорію, ти членом головної експертної комісії на цих змаганнях

-очолювати експертні комісії на випробуваннях та змаганнях по не профільним видам порід, при умові наявності первинної категорії по даній групі порід.

ІІІ. Порядок призначення експертів на кінологічні заходи

3.1.На кінологічні заходи Українського товариства мисливців та рибалок експерти, асистенти та стажисти, згідно рекомендацій секцій мисливського собаківництва, запрошуються керівництвом підрозділів Товариства, що проводить захід. Склад експертних комісій затверджується наказом підрозділу Товариства або додатком до «Положення» про виставку чи змагання.

3.2. Запрошення експерту надсилаються в письмовому вигляді. Відповідь експерт надає по отриманню запрошення. При виникненні форс-мажорних обставин експерт попереджає про свою відсутність організатора заходу не пізніше як за 10 днів і по можливості оказує поміч в підборі кандидатури замість себе.

3.3. При проведенні спільних заходів з Кінологічною спілкою України чи запрошенні експертів КСУ для експертизі мисливських собак на кінологічних заходах підрозділів Товариства запрошення направляються в Головне управління КСУ не пізніше, ніж за 6 місяців до дати проведення.

3.4. При проведенні обласних, міжобласних та національних кінологічних заходів, при умові роботи на них 2 чи більше робочих комісій призначається Головна експертна комісія (головний експерт).

3.5.Експертам та членам експертних комісій, що здійснюють суддівство на заході, забороняється входити в склад оргкомітету за винятком форс-мажорних обставин. В склад оргкомітету входять співпрацівники Товариства а також члени секцій мисливського собаківництва які виконують наступне : прийом заявок від учасників, складання та виготовлення каталогу, робота розпорядника заходу, обробка результатів виступу собак, формування відомостей та дипломів, інше.

3.6.До складу експертних комісій, після попереднього погодження з експертом, можуть бути включені стажисти – члени секції, що готуються до здачі чи склали екзамен на курсах експертів по мисливському собаківництву, або мають ІІІ категорію експерта ФМСУ. Кількість стажистів в одній комісії обумовлена рангом заходу і не повинна перешкоджати ні в роботі експерта, ні впливати на виступ експонента.

ІV. Порядок оплати праці експертів

4.1. Усі розрахунки з експертами по оплаті їх праці на виставках, виводках, іспитах ,контрольно-випробувальних станціях та змаганнях мисливських собак здійснюються організаціями, які проводять захід.

4.2. Оплата праці експертів здійснюється як за відпрацьований робочий день, включаючи час проїзду до місця експертизи та в зворотній бік.

4.3. Витрати по відрядженню, транспортні витрати, оплата за експертизу собак сплачуються на місці після закінчення заходу за умови надання експертом в організацію, що проводила захід, відповідних документів а саме:

- авансовий звіт, посвідчення про відрядження, проїзні документи, копії паспорту та ідентифікаційного коду, кількість собак що пройшли експертизу;

- на виставках та виводках – список собак, що отримали оцінку екстерьеру (додаток №1) чи бонітувальну таблицю (додаток №2);

- на іспитах, контрольно-випробувальних станціях та змагання – рапортичку проведеного заходу (додаток №3);

- експерт має право за згодою проводити експертизу собак на безоплатній основі.

4.4. Порядок розрахунку з стажистами та членами оргкомітету обумовлюється організаторами заходу до його проведення згідно усної чи письмової домовленості з ними.

4.5. Організація, що проводить захід, бере на себе всі витрати по комфортному утриманню членів експертних комісій, включно до забезпечення транспортом, з часу їх прибуття до від’їзду.


V. Навантаження роботи експерта

5.1.Навантаження, заплановане організаторами заходу в обов’язковому порядку погоджується з експертом (головним експертом), здійснюючим суддівство заходу. Кількість робочих одиниць, які одна комісія може відпрацювати за один день роботи визначаються організатором заходу виходячи з продовження світлового дня та середнього часу, необхідного для проведення експертизи одного номеру, якщо інше не передбачене «Положенням» про проведення конкретного заходу.

5.2. При проведенні перевірки мисливських якостей собак на контрольно-випробувальних станціях, іспитах та змаганнях вважати необхідним мінімумом на один день роботи експертної комісії по групам порід:

- хортих, лайок і гончих – 4 робочі одиниці;

- лягавих, спанієлів і ретривери - 5 робочих одиниць;

- мисливських собак по підсадному звірю, кров’яному сліду чи потаску -7 робочих одиниць;

- норових собак на штучних норах – 8 робочих одиниць;

- звірових собак при проведенні полювання - ліцензійний відстріл, лисиця в природних норах -3 робочі одиниці.

5.3. Терміни проведення іспитів та змагань мисливських собак визначаються правилами проведення іспитів по конкретному виду дичини з урахуванням місцевих умов (додаток №4). Забороняється проводити іспити мисливських собак, що віднесені до однієї групи порід по правилами розцінки робочих якостей, що розроблені для іншої групи порід.

5.4.Кількість проведених кінологічних заходів для підрозділів Товариства не обмежується, але допуск робочої одиниці до повторної роботи по одному й тому виду мисливської фауни не повинна проводитись раніше, ніж на другу добу після попередньої.Винятком є комплексні змагання «положенням» яких передумовлено декілька виступів робочої одиниці по одному виду дичини.

5.5. План кінологічних заходів надається Всеукраїнській раді УТМР для подальшого затвердження у встановленому порядку.
 
Статус
Закрита.
Зверху