Лов раків з аквалангом

Статус
Закрита.

DeyVas

Новачок
Недавно стикнувся з фактом лову раків з аквалангом. Поставив питання чи законно це? Правила любительського та спортивного рибальства говорять, що
4.3. Пiдводне полювання на риб дозволяється:
гарпунними рушницями без застосування аквалангiв та iнших
автономних дихальних приладiв;
але раки це не риби, а безхребетні, тому
4.5. Лов безхребетних дозволяється:
усiх безхребетних - ручним збиранням.

Питання наступне чи вважається законним лов раків з аквалангом, якщо не перевищувати норми вилову (30 штук на добу) та розмір раків ( від 10 см)? Прохання дати конкретну, аргументовану відповідь, без проявлення гуманних та інших природоохоронних думок, дякую.
 

andremon

Мисливець
На скільки я знаю підводне полювання з аквалангом не тільки незаконне, а ще і чесно кажучи у більшості випадків, зовсім непрактична справа, акваланг під водою чутно за кілька кілометрів, дотого ж досить голосно, а полювання, відома річ гучних звуків не любе ;) виключення мабудь тільки зимові занурення до зимовальних ям, де риба перебуває ніби у анабіозі, але пірнати туди взимку, іноді під лід, навжуються одиниці. Інща справа раки, їх взагалі начеб то можна ловити тільки на раколовки причому виключно з вічком сітки певного розміру (нажаль не пам"ятаю якого :rolleyes: ) алє браконьєри на сьогдня свою справу вже зробили, рака наразі дуже мало, а той що є доволі мілкий, невстигає рости :oops:
 

DeyVas

Новачок
На скільки я знаю підводне полювання з аквалангом не тільки незаконне, а ще і чесно кажучи у більшості випадків, зовсім непрактична справа, акваланг під водою чутно за кілька кілометрів, дотого ж досить голосно, а полювання, відома річ гучних звуків не любе ;) виключення мабудь тільки зимові занурення до зимовальних ям, де риба перебуває ніби у анабіозі, але пірнати туди взимку, іноді під лід, навжуються одиниці. Інща справа раки, їх взагалі начеб то можна ловити тільки на раколовки причому виключно з вічком сітки певного розміру (нажаль не пам"ятаю якого :rolleyes: ) алє браконьєри на сьогдня свою справу вже зробили, рака
Інща справа раки, їх взагалі начеб то можна ловити тільки на раколовки причому виключно з вічком сітки певного розміру (нажаль не пам"ятаю якого :rolleyes: ) алє браконьєри на сьогдня свою справу вже зробили, рака наразі дуже мало, а той що є доволі мілкий, невстигає рости :oops:
Безхребетних, згідно Правил можна ловити ручним збиранням а також :
ракiв - раколовкою-"хапкою" з дiаметром не бiльше 70 см i
вiчком не бiльше 22 мм, волосiнню з приманкою i рогаткою; але про акваланги та дихальні системи нічого не написано, отже можна використовувати?
 
Останнє редагування:

Яремко А.А.

Модератор
Команда форуму
Для початку Вам потрібно знати що раки йдуть два рази на нерест відповідно рибоохорона повідомляє про строки початку і закінчення нересту!
Це перше а друге це прогалина в законі. Але є документ від ГОЛОВРИБОВДУ який зареєстрований а сайті верховної ради В якому дають уточнення про заборону підводного полювання В ЦІЛОМУ із застосуванням дихальних апаратів та аквалангів. Тобто хребетні чи безхребетні савці і інші не важливо з аквалангом заборонено!!! Посилання на лист https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v_241555-01
Цей лист це реакція на спроби Федерації підводного спорту "пропхати" положення про підводне полювання в Україні. Текст положення скину Вам нижче + даному положенні пункт IV. 7. вказує також заборону полювання з аквалангом! Але хочу зазначити що дане положення НЕМАЄ ЮРИДИЧНОЇ СИЛИ!ТИМЧАСОВЕ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПIДВОДНЕ ПОЛЮВАННЯ В УКРАЇНI

Затверджено: Президентом ФПС України В.Ю.Семеновим Начальником Головрибводу Мiнрибгоспа України О.М.Степаненко

I. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ 1. Пiдводним полюванням називається вид любительського та спортивного рибальства, при якому у водному середовищi проводиться пошук та лов риби пiдводним плавцем-мисливцем, що оснащений спецiальним спорядженням (див. роздiл 3, п.2) i який дiє самостiйно, покладаючись виключно на свої фiзичнi можливостi. 2. Пiдводне полювання провадиться при дотриманнi дiючих "Правил любительського та спортивного рибальства у внутрiшнiх водоймах України", вид. 1990р. (далi "Правил рибальства"), ст. 16:

"Пiдводне полювання на риб iз застосуванням гарпунних рушниць дозволяється громадянам, якi мають посвiдчення пiдводного стрiльця, без використання аквалангiв та iнших автономних дихальних приладiв повсюдно, за винятком водоймищ, де любительське рибальство заборонено, а також мiсць масового вiдпочинку громадян".

В водоймищах та дiлянках водоймищ, де любительське та спортивне рибальство проводиться, згiдно укладених договорiв, товариством мисливцiв та рибалок, вiйсково - мисливським товариствам, пiдводне полювання погоджується з цими органiзацiями.

3. Пiдводне полювання в Українi культивує виключно Федерацiя пiдводного спорту України (ФПС), яка об'єднує всi клуби, органiзацiї та громадян, що займаються пiдводним полюванням та регулярно сплачують їй членськi внески.

4. ФПС України надано виключне право здiйснювати пiдготовку та облiк пiдводних мисливцiв, провадити технiчну експертизу спорядження, що застосовується для полювання.

5. Повноважними представниками ФПС України на мiсцях є обласнi федерацiї та їх Комiтети по пiдводнiй стрiльбi та полюванню.

6. Пiдводне полювання подiляється на два види: любительське та спортивне.

7. Любительським пiдводним полюванням називається лов риби любителями-мисливцями для особистих потреб по нормам, встановленим "Правилами рибальства".

8. Спортивне пiдводне полювання є лов риби пiдводними стрiлками - членами спортивних органiзацiй в процесi проведення змагань рiзного рiвня, або в ходi пiдготовки (тренування) до участi в них. Час i мiсце проведення змагань (тренування), а також норми вилову риби на них в обов'язковому порядку погоджуються регiональними федерацiями пiдводного спорту з мiсцевими держiнспекцiями рибоохорони Головрибводу.

9. Для проведення спортивного полювання стрiлки зобов'язанi отримати письмовий дозвiл, який видається повноважними представниками Головрибводу та ФПС України.

10. Право ведення любительського та спортивного пiдводного полювання надається особам обох статей не молодше 18 рокiв, якi є громадянами України, або проживають на її територiї не менш одного року, повноважними представниками ФПС України на мiсцях пiсля закiнчення спецiальних пiдготовчих курсiв та отримання "Посвiдчення пiдводного стрiльця".

11. Навчання на курсах мають право проводити спортивнi органiзацiї (клуби), якi є дiйсними членами ФПС України та одержали у неї лiцензiю на проведення пiдготовчих курсiв.

12. Право на пiдводне полювання надається кожного року окремо (на перiод з моменту закiнчення весняної заборони на лов риби по 1 листопада). Це право необхiдно щорiчно пiдтверджувати в органiзацiї, де мисливець знаходиться на облiку, обов'язковим записом у "Посвiдченнi" пiсля складання щорiчного залiку, а також при дотриманнi наступних умов:

- Сплати щорiчних членських внескiв до ФПС України.

- Наявностi щорiчного медичного свiдоцтва про фiзичнi можливостi заняття пiдводним полюванням за станом здоров'я, з обов'язковою вiдмiткою в "Посвiдченнi".

- Наявностi вiдмiтки в "Посвiдченнi" про складання щорiчного залiку - техмiнiмуму та обстеження на справнiсть спорядження, що застосовується для пiдводного полювання.

- Наявностi дiючого страхового свiдоцтва вiд нещасного випадку.

13. Контроль за дотриманням пiдводними мисливцями норм та вимог "Правил рибальства" та умов цього "Положення" здiйснюють мiсцевi держiнспекцiї рибоохорони Головрибводу, якi мають право, в разi їх порушення, вживати заходи адмiнiстративного впливу на порушникiв, передавати матерiали до обласних ФПС, або передавати матерiали в судово-слiдчi органи для притягнення порушникiв до кримiнальної вiдповiдальностi.

14. Комiтети пiдводної стрiльби та полювання обласних ФПС розглядають кожний факт порушення та вживають заходи дисциплiнарного впливу аж до вилучення "Посвiдчення" у порушника. Перiод часу, на який порушник позбавляється прав ведення пiдводного полювання, залежить вiд характеру порушення та визначається iнструкцiєю, розробленою та затвердженою ФПС України.

II. ОБОВ'ЯЗКИ ПIДВОДНОГО МИСЛИВЦЯ Пiдводний мисливець зобов'язаний: 1. Бути членом Федерацiї пiдводного спорту України та своєчасно сплачувати щорiчнi членськi внески.

2. Знаходитися на облiку в однiй з спортивних органiзацiй (клубi) - колективного члена ФПС України, яка культивує пiдводне полювання та стрiльбу.

3. Мати дiюче "Посвiдчення пiдводного стрiльця" ФПС України.

4. Мати дiючий дозвiл на право ведення спортивного пiдводного полювання (для спортсменiв-стрiльцiв).

5. Щорiчно проходити медичний огляд з занесенням результатiв у "Посвiдчення".

6. Щорiчно здавати залiк техмiнiмуму, поєднаний з перевiркою стану пiдводної рушницi.

7. Пiдводнi рушницi та ножi обов'язково повиннi мати реєстрацiйнi номери та бути зареєстрованi в органiзацiї (клубi), де мисливець знаходиться на облiку. У "Посвiдченнi" необхiдно мати вiдмiтку про наявнiсть зареєстрованої пiдводної рушницi та ножа.

8. Мати дiюче страхове свiдоцтво вiд нещасного випадку.

9. Знати та суворо дотримуватися "Правил любительського та спортивного рибальства у внутрiшнiх водоймах України" та цього "Положення"

10. Обережно ставитися до природи, надавати всебiчну допомогу органам рибоохорони та екологiчним службам.

III.ПРАВА ПIДВОДНОГО МИСЛИВЦЯ

Пiдводний мисливець має право:

1. Полювати з застосуванням гарпунiв та пiдводних рушниць у мiсцях, де дозволене любительське та спортивне рибальство.

2. Застосовувати для полювання таке спорядження:

- одну або декiлька пiдводних рушниць рiзного типу (пневматичнi, гiдропневматичнi, пружиннi, гумовi), що заряджаються виключно силою м'язiв мисливця;

- ласти, маски, трубки, пiдводнi ножi, гiдрокостюми рiзних типiв, вантажнi пояси, пiдводнi лiхтарики, глибиномiри, компаси, кукани, надувнi або пенопластовi сигнальнi буї;

- купувати в магазинах або у органiзацiях згадуване спорядження, або виготовляти його самостiйно;

- мати човен (шлюпку), в якiй може знаходитися страхувальник з дихальним пристроєм для пошуку та надання допомоги у разi нещасного випадку з пiдводним стрiльцем.. Право розповсюджується тiльки на перiод органiзованих тренувань та змагань з особливого дозволу органiв рибоохорони.

IV.ПIДВОДНОМУ МИСЛИВЦЮ ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ

1. Займатися пiдводним полюванням без "Посвiдчення" та дозволу (для спортсменiв-стрiльцiв). При вiдсутностi цих документiв вiн вважається порушником "Правил рибальства".

2. Користуватися при пiдводному полюваннi незареєстрованим спорядженням (рушницею, ножем).

3. Полювати у мiсцях, заборонених для любительського та спортивного рибальства, у мiсцях масового вiдпочинку населення, а також у темний час доби.

4. Порушувати "Правила рибальства", бити рибу цiнних видiв та розмiрами менш дозволених (без особливого дозволу).

5. Застосовувати для. пiдводного полювання вогнепальну зброю, вибуховi та отруйнi речовини, електроток.

6. Заряджати та стрiляти з пiдводної рушницi на повiтрi або в воду з берега, човна i таке iнше.

7. Використовувати для полювання водолазнi дихальнi апарати будь якої конструкцiї.Узгоджено: Голова Комiтету пiдводної стрiльби та полювання ФПС України В.В.Брагин

Начальник вiддiлу рибоохорони Головрибводу України С.Д. Миропольський
 

DeyVas

Новачок
Для початку Вам потрібно знати що раки йдуть два рази на нерест відповідно рибоохорона повідомляє про строки початку і закінчення нересту!
Це перше а друге це прогалина в законі. Але є документ від ГОЛОВРИБОВДУ який зареєстрований а сайті верховної ради В якому дають уточнення про заборону підводного полювання В ЦІЛОМУ із застосуванням дихальних апаратів та аквалангів. Тобто хребетні чи безхребетні савці і інші не важливо з аквалангом заборонено!!! Посилання на лист https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v_241555-01
Цей лист це реакція на спроби Федерації підводного спорту "пропхати" положення про підводне полювання в Україні. Текст положення скину Вам нижче + даному положенні пункт IV. 7. вказує також заборону полювання з аквалангом! Але хочу зазначити що дане положення НЕМАЄ ЮРИДИЧНОЇ СИЛИ!ТИМЧАСОВЕ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПIДВОДНЕ ПОЛЮВАННЯ В УКРАЇНI

Затверджено: Президентом ФПС України В.Ю.Семеновим Начальником Головрибводу Мiнрибгоспа України О.М.Степаненко

I. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ 1. Пiдводним полюванням називається вид любительського та спортивного рибальства, при якому у водному середовищi проводиться пошук та лов риби пiдводним плавцем-мисливцем, що оснащений спецiальним спорядженням (див. роздiл 3, п.2) i який дiє самостiйно, покладаючись виключно на свої фiзичнi можливостi. 2. Пiдводне полювання провадиться при дотриманнi дiючих "Правил любительського та спортивного рибальства у внутрiшнiх водоймах України", вид. 1990р. (далi "Правил рибальства"), ст. 16:

"Пiдводне полювання на риб iз застосуванням гарпунних рушниць дозволяється громадянам, якi мають посвiдчення пiдводного стрiльця, без використання аквалангiв та iнших автономних дихальних приладiв повсюдно, за винятком водоймищ, де любительське рибальство заборонено, а також мiсць масового вiдпочинку громадян".

В водоймищах та дiлянках водоймищ, де любительське та спортивне рибальство проводиться, згiдно укладених договорiв, товариством мисливцiв та рибалок, вiйсково - мисливським товариствам, пiдводне полювання погоджується з цими органiзацiями.

3. Пiдводне полювання в Українi культивує виключно Федерацiя пiдводного спорту України (ФПС), яка об'єднує всi клуби, органiзацiї та громадян, що займаються пiдводним полюванням та регулярно сплачують їй членськi внески.

4. ФПС України надано виключне право здiйснювати пiдготовку та облiк пiдводних мисливцiв, провадити технiчну експертизу спорядження, що застосовується для полювання.

5. Повноважними представниками ФПС України на мiсцях є обласнi федерацiї та їх Комiтети по пiдводнiй стрiльбi та полюванню.

6. Пiдводне полювання подiляється на два види: любительське та спортивне.

7. Любительським пiдводним полюванням називається лов риби любителями-мисливцями для особистих потреб по нормам, встановленим "Правилами рибальства".

8. Спортивне пiдводне полювання є лов риби пiдводними стрiлками - членами спортивних органiзацiй в процесi проведення змагань рiзного рiвня, або в ходi пiдготовки (тренування) до участi в них. Час i мiсце проведення змагань (тренування), а також норми вилову риби на них в обов'язковому порядку погоджуються регiональними федерацiями пiдводного спорту з мiсцевими держiнспекцiями рибоохорони Головрибводу.

9. Для проведення спортивного полювання стрiлки зобов'язанi отримати письмовий дозвiл, який видається повноважними представниками Головрибводу та ФПС України.

10. Право ведення любительського та спортивного пiдводного полювання надається особам обох статей не молодше 18 рокiв, якi є громадянами України, або проживають на її територiї не менш одного року, повноважними представниками ФПС України на мiсцях пiсля закiнчення спецiальних пiдготовчих курсiв та отримання "Посвiдчення пiдводного стрiльця".

11. Навчання на курсах мають право проводити спортивнi органiзацiї (клуби), якi є дiйсними членами ФПС України та одержали у неї лiцензiю на проведення пiдготовчих курсiв.

12. Право на пiдводне полювання надається кожного року окремо (на перiод з моменту закiнчення весняної заборони на лов риби по 1 листопада). Це право необхiдно щорiчно пiдтверджувати в органiзацiї, де мисливець знаходиться на облiку, обов'язковим записом у "Посвiдченнi" пiсля складання щорiчного залiку, а також при дотриманнi наступних умов:

- Сплати щорiчних членських внескiв до ФПС України.

- Наявностi щорiчного медичного свiдоцтва про фiзичнi можливостi заняття пiдводним полюванням за станом здоров'я, з обов'язковою вiдмiткою в "Посвiдченнi".

- Наявностi вiдмiтки в "Посвiдченнi" про складання щорiчного залiку - техмiнiмуму та обстеження на справнiсть спорядження, що застосовується для пiдводного полювання.

- Наявностi дiючого страхового свiдоцтва вiд нещасного випадку.

13. Контроль за дотриманням пiдводними мисливцями норм та вимог "Правил рибальства" та умов цього "Положення" здiйснюють мiсцевi держiнспекцiї рибоохорони Головрибводу, якi мають право, в разi їх порушення, вживати заходи адмiнiстративного впливу на порушникiв, передавати матерiали до обласних ФПС, або передавати матерiали в судово-слiдчi органи для притягнення порушникiв до кримiнальної вiдповiдальностi.

14. Комiтети пiдводної стрiльби та полювання обласних ФПС розглядають кожний факт порушення та вживають заходи дисциплiнарного впливу аж до вилучення "Посвiдчення" у порушника. Перiод часу, на який порушник позбавляється прав ведення пiдводного полювання, залежить вiд характеру порушення та визначається iнструкцiєю, розробленою та затвердженою ФПС України.

II. ОБОВ'ЯЗКИ ПIДВОДНОГО МИСЛИВЦЯ Пiдводний мисливець зобов'язаний: 1. Бути членом Федерацiї пiдводного спорту України та своєчасно сплачувати щорiчнi членськi внески.

2. Знаходитися на облiку в однiй з спортивних органiзацiй (клубi) - колективного члена ФПС України, яка культивує пiдводне полювання та стрiльбу.

3. Мати дiюче "Посвiдчення пiдводного стрiльця" ФПС України.

4. Мати дiючий дозвiл на право ведення спортивного пiдводного полювання (для спортсменiв-стрiльцiв).

5. Щорiчно проходити медичний огляд з занесенням результатiв у "Посвiдчення".

6. Щорiчно здавати залiк техмiнiмуму, поєднаний з перевiркою стану пiдводної рушницi.

7. Пiдводнi рушницi та ножi обов'язково повиннi мати реєстрацiйнi номери та бути зареєстрованi в органiзацiї (клубi), де мисливець знаходиться на облiку. У "Посвiдченнi" необхiдно мати вiдмiтку про наявнiсть зареєстрованої пiдводної рушницi та ножа.

8. Мати дiюче страхове свiдоцтво вiд нещасного випадку.

9. Знати та суворо дотримуватися "Правил любительського та спортивного рибальства у внутрiшнiх водоймах України" та цього "Положення"

10. Обережно ставитися до природи, надавати всебiчну допомогу органам рибоохорони та екологiчним службам.

III.ПРАВА ПIДВОДНОГО МИСЛИВЦЯ

Пiдводний мисливець має право:

1. Полювати з застосуванням гарпунiв та пiдводних рушниць у мiсцях, де дозволене любительське та спортивне рибальство.

2. Застосовувати для полювання таке спорядження:

- одну або декiлька пiдводних рушниць рiзного типу (пневматичнi, гiдропневматичнi, пружиннi, гумовi), що заряджаються виключно силою м'язiв мисливця;

- ласти, маски, трубки, пiдводнi ножi, гiдрокостюми рiзних типiв, вантажнi пояси, пiдводнi лiхтарики, глибиномiри, компаси, кукани, надувнi або пенопластовi сигнальнi буї;

- купувати в магазинах або у органiзацiях згадуване спорядження, або виготовляти його самостiйно;

- мати човен (шлюпку), в якiй може знаходитися страхувальник з дихальним пристроєм для пошуку та надання допомоги у разi нещасного випадку з пiдводним стрiльцем.. Право розповсюджується тiльки на перiод органiзованих тренувань та змагань з особливого дозволу органiв рибоохорони.

IV.ПIДВОДНОМУ МИСЛИВЦЮ ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ

1. Займатися пiдводним полюванням без "Посвiдчення" та дозволу (для спортсменiв-стрiльцiв). При вiдсутностi цих документiв вiн вважається порушником "Правил рибальства".

2. Користуватися при пiдводному полюваннi незареєстрованим спорядженням (рушницею, ножем).

3. Полювати у мiсцях, заборонених для любительського та спортивного рибальства, у мiсцях масового вiдпочинку населення, а також у темний час доби.

4. Порушувати "Правила рибальства", бити рибу цiнних видiв та розмiрами менш дозволених (без особливого дозволу).

5. Застосовувати для. пiдводного полювання вогнепальну зброю, вибуховi та отруйнi речовини, електроток.

6. Заряджати та стрiляти з пiдводної рушницi на повiтрi або в воду з берега, човна i таке iнше.

7. Використовувати для полювання водолазнi дихальнi апарати будь якої конструкцiї.Узгоджено: Голова Комiтету пiдводної стрiльби та полювання ФПС України В.В.Брагин

Начальник вiддiлу рибоохорони Головрибводу України С.Д. Миропольський
Дякую за змістовну відповідь! Отже, що не заборонено на законодавчому рівні є дозволеним і проступку тут не має...
 

DeyVas

Новачок
А також і посвідчення підводного мисливця в ФПС брати не обов‘язково на даний час...
 

Небраконьер

Moderator
Команда форуму
Безхребетних, згідно Правил можна ловити ручним збиранням а також :
ракiв - раколовкою-"хапкою" з дiаметром не бiльше 70 см i
вiчком не бiльше 22 мм, волосiнню з приманкою i рогаткою; але про акваланги та дихальні системи нічого не написано, отже можна використовувати?
Не знаю можно с аквалангом или нет, но смыл. Добавлю ко всему этому, что можно ловить раков не более 25 шт. на человека.
 

Яремко А.А.

Модератор
Команда форуму
Дякую за змістовну відповідь! Отже, що не заборонено на законодавчому рівні є дозволеним і проступку тут не має...
Заборонено є відповідний лист я ссилку давав! Протокол інспектор рибоохорони скласти може і мусить.
 

DeyVas

Новачок
Заборонено є відповідний лист я ссилку давав! Протокол інспектор рибоохорони скласти може і мусить.
Так тимчасове Положення не має юридичної сили, в Листі про лов безхребетних з дихальними системами нічого не прописано... в принципі я, особисто, таким виловом не займався і не планую, навіть, але якщо при виявленні такого факту викликати патруль, то буде складений протокол, який потім легко можна спростувати у суді... для себе це питання я зрозумів, дякую)
 

Яремко А.А.

Модератор
Команда форуму
Ще є цікава стаття так почитати для ширшого кругозору посилання
http://briz.if.ua/9187.htm

Скопіюю текст сюди для зручності!Органи рибоохорони, відповідно до ст. 15 Закону України «Про тваринний світ» та п. 5 «Порядку здійснення любительського і спортивного рибальства», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.1998 р. №1126, уповноважені виділяти ділянки на водних об’єктах для любительського рибальства. - повідомляє прес-служба Івано-Франківськрибоохорони.

Відведення таких ділянок здійснюється органами рибоохорони на підставі звернень громадських організацій рибалок-любителів з наступним їх закріпленням рішенням відповідного органу місцевого самоврядування.

Пункт 4.1 Правил любительського і спортивного рибальства (далі – Правила рибальства) визначає, що рибалці не потрібен дозвіл на використання рибогосподарської водойми загального призначення для любительського і спортивного рибальства, але рибалка на такій водоймі зобов’язаний виконувати вимоги Правил рибальства, щодо знарядь лову, строків лову, видів риб, дозволених до вилову, добової норми їх вилову і т. ін. Відносно підводних мисливців, п. 4.3 передбачає наступне: «Підводне полювання на риб дозволяється: гарпунними рушницями без застосування аквалангів та інших автономних дихальних приладів на ділянках водойм, визначених органами рибоохорони для проведення любительського рибальства, при наявності посвідчення підводного мисливця».

Додатково повідомляємо, що тимчасове положення про підводне полювання в Україні (1996 рік) державними виконавчими органами не затверджувалося.

Відсутність посвідчення підводного мисливця, при здійсненні лову, відповідно до ч.3 статті 85 Кодексу України про Адміністративні правопорушення згідно кваліфікується як порушення Правил рибальства, і тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян
від двох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Затримання та конфіскація спорядження та засобів лову підводного мисливця можлива у разі вчинення ним грубого порушення, передбаченого ч.4 ст.85 Кодексу України про Адміністративні правопорушення: «Грубе порушення правил рибальства (рибальство із застосуванням вогнепальної зброї, електроструму, вибухових або отруйних речовин, інших заборонених знарядь лову, промислових знарядь лову особами, які не мають дозволу на промисел, вилов водних живих ресурсів у розмірах, що перевищують встановлені ліміти або встановлену правилами любительського і спортивного рибальства добову норму вилову) - тягне за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення, які є приватною власністю порушника, та незаконно добутих водних живих ресурсів чи без такої….». (КУпАП п.4 ст.85).

Рішення про конфіскацію спорядження та знарядь лову ухвалюється судом. До ухвалення рішення, затримане майно знаходиться на відповідальному зберіганні, про що має бути складено відповідний документ.

Ще одним питанням, яке вважаємо за необхідне роз’яснити це є визначення та застосування колючих знарядь лову і гарпунних рушниць при здійсненні любительського та спортивного рибальства. Повідомляємо наступне:

Законом України № 3325-VI від 12.05.2011 «Про внесення змін до Закону України «Про тваринний світ» (ст. 52-1) забороняється виготовлення, збут, застосування у тому числі й колючих знарядь лову.

Така норма Закону (заборона) не стосується дозволених до застосування колючих знарядь лову.

Правилами любительського і спортивного рибальства (далі Правила рибальства) дозволені до застосування вудки всіх видів та спінінг, обмежується лише кількість гачків на них та забороняється спосіб їх (гачків) застосування (багріння).

До колючих заборонених знарядь лову відносяться такі гачки або гаки, які конструктивно розраховані на лов риби способом багріння, а також знаряддя, які застосовуються в спосіб бою риби (ості, піки і т. ін.).

Гарпунні рушниці, як колючі знаряддя лову до заборонених знарядь не відносяться (п. 3.15 Правил рибальства), тому відповідно до ст. 53 зазначеного Закону, не може бути введена заборона на ввезення їх в Україну.

Таким чином, застосування норм ст.ст. 52-1, 53 вищезазначеного Закону не суперечить Правилам, затвердженим наказом Держкомрибгоспу 15.02.1999 р. № 19, зареєстрованим Мінюстом 28.04.1999 р. за № 269/3562.

Головрибвод та Держрибагентство поділяє стурбованість рибалок-любителів, які займаються підводним полюванням щодо необхідності більш чіткого законодавчого врегулювання їх діяльності. Тому пропонуємо громадським організаціям, які представляють інтереси підводних мисливців, виробити спільні пропозиції щодо розробки та затвердження правил підводного полювання у водоймах України. Державне агентство рибного господарства України ще раз засвідчує свою готовність до діалогу, аби в найкоротші терміни провести обговорення та узгодження проекту документу, і відповідно затвердити Правила у встановленому порядку.
 
Статус
Закрита.
Зверху