ПОЛОЖЕННЯ про обрання до органів управління і контрольних органів УТМР

Статус
Закрита.

Яковлев В.А.

S-Moderator
Команда форуму
ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Всеукраїнської ради УТМР

28.09.2016 № 18-1/2
ПОЛОЖЕННЯ

про обрання до органів управління і контрольних органів

Українського товариства мисливців і рибалок

(Із доповненням, внесеним згідно з постановою Всеукраїнської ради УТМР від 21.12.2016 № 19-3)1. Загальні положення

1.1.Це Положення розроблене на виконання пункту 4.4 Статуту УТМР.

1.2. Відповідно до вимог Статуту УТМР, обирати та бути обраним до органів управління мають право лише члени УТМР у порядку, визначеному цим Положенням. До контрольних органів Товариства допускається обирати фахівців, які не є членами УТМР.

1.3. Органами управління (виборними органами, керівними органами, виконавчими органами) Товариства згідно із вимогами Статуту УТМР є: з’їзд (вищий керівний орган Українського товариства мисливців і рибалок), конференції Кримської республіканської, обласних, регіональних, районних, міжрайонних, міськрайонних, міських організацій Товариства, збори первинного колективу, клубу УТМР, Всеукраїнська рада УТМР, ради Кримської республіканської, обласних, регіональних, районних, міжрайонних, міськрайонних, міських організацій УТМР, їх президії та голови.

1.4. Контрольними органами УТМР є: ревізійна комісія Товариства, ревізійні комісії відокремлених підрозділів (Кримської республіканської, обласних, регіональних, міських, районних, міжрайонних чи міськрайонних організації) Товариства. У первинних колективах, клубах УТМР, які нараховують не менше 50 осіб, обирається ревізор.


2. Вибори до органів управління та контрольних органів УТМР

2.1. Вибори до органів управління та контрольних органів УТМР проводяться у відповідності до вимог Статуту УТМР, цього Положення, а також Інструкції «Про проведення звітів і виборів в організаціях Українського товариства мисливців і рибалок».3. Порядок висунення кандидатур до органів управління та контрольних органів УТМР та вимоги, які пред'являються кандидатам на обрання до цих органів

3.1. Висування кандидатур до органів управління та контрольних органів УТМР проводиться у порядку, визначеному Інструкцією «Про проведення звітів і виборів в організаціях Українського товариства мисливців і рибалок», з урахуванням вимог, які пред'являються кандидатам на обрання до цих органів, визначеним цим Положенням.

3.2. До кандидатів на посади в органах управління та контрольних органах Товариства пред’являються такі загальнообов’язкові вимоги:

- не бути виключеними з членів УТМР;

- не бути прийнятими в члени УТМР після виключення з Товариства за браконьєрство та дії, які завдали Товариству чи його членам матеріальної або моральної шкоди;

- відсутність застосованих до претендента заходів громадського впливу на час проведення виборів.

3.3. Додатково, залежно від посади, на яку кандидат висувається, до нього пред’являються такі вимоги:

3.3.1. На посаду голови Всеукраїнської ради УТМР та голови ревізійної комісії УТМР:

- стаж членства в Товаристві не менше 10 років (згідно із вимогами п. 1.2 цього Положення ця норма не обов’язкова для кандидата на посаду голови ревізійної комісії);

- вища освіта (перевагу надають особам із вищою спеціальною освітою);

- досвід керівної та господарської роботи у сфері мисливського господарства не менше 10 років;

- проходження стажування на зазначеній посаді (бажано);

- наявність особистої письмової заяви претендента або подання органу управління Товариства до президії Всеукраїнської ради УТМР про висування претендента на цю посаду, що подаються не менше ніж за два місяці до проведення з’їзду УТМР.

3.3.2. На посаду голови ради Кримської республіканської, обласних, Київської міської чи Севастопольської регіональної організацій УТМР та голів ревізійних комісій цих організацій (згідно із вимогами п. 1.2 цього Положення ця норма не обов’язкова для кандидатів на посади голів ревізійних комісій):

- стаж членства в Товаристві не менше 5 років;

- як правило - вища освіта (перевагу надають особам із вищою спеціальною освітою);

- досвід керівної та господарської роботи у сфері мисливського господарства не менше 5 років;

- проходження стажування на зазначеній посаді (бажано);

- наявність особистої письмової заяви претендента або подання органу управління Товариства до президії відповідної ради УТМР про висування претендента на цю посаду, що подаються не менше ніж за один місяць до проведення конференції відповідної організації УТМР.

3.3.3. На посаду голови ради регіональних (окрім Севастопольської), міських (окрім Київської), районних, міжрайонних чи міськрайонних організації УТМР та голів ревізійних комісій цих організацій (згідно із вимогами п. 1.2 цього Положення ця норма не обов’язкова для кандидатів на посади голів ревізійних комісій):

- стаж членства в Товаристві не менше двох років;

- перевагу надають особам із вищою спеціальною освітою;

- досвід керівної та господарської роботи у сфері мисливського господарства не менше двох років;

- проходження стажування на зазначеній посаді (бажано);

- практика роботи на посаді голови первинного колективу, клубу УТМР (бажано);

- наявність особистої письмової заяви претендента або подання органу управління Товариства до президії відповідної ради УТМР про висування претендента на цю посаду, що подаються не менше ніж за один місяць до проведення конференції відповідної організації УТМР.

Як виключення, якщо кандидатом на посаду голови ради регіональних (окрім Севастопольської), міських (окрім Київської), районних, міжрайонних чи міськрайонних організації УТМР, а також на посаду голови первинної організації (клубу) УТМР висувається раніше обраний на цю посаду, вимоги про наявність вищої освіти та стажування на зазначеній посаді є необов’язковими. Для кандидата на посаду голови первинної організації (клубу) УТМР не є обов’язковими також наявність особистої письмової заяви претендента або подання органу управління Товариства.
 
Статус
Закрита.
Зверху