Патронташ "Сеттер" на 36+2 патронов, СССР, 16кл.

Статус
Закрита.
Статус
Закрита.
Зверху