Положення про обласні секції мисливського собаківництва УТМР

Статус
Закрита.

Яковлев В.А.

S-Moderator
Команда форуму
Надаю
Положення
про секцію мисливського собаківництва при обласній організації Громадської організації «Українське товариство мисливців і рибалок»

ЗАТВЕРДЖЕНО
постанова президії
Всеукраїнської ради УТМР
від 21 грудня 2017 року № 4-7


ПОЛОЖЕННЯ

про секцію мисливського собаківництва при обласній організації Громадської організації «Українське товариство мисливців і рибалок»


1. Загальні положення


1.1. Секція мисливського собаківництва при обласній організації УТМР створюються відповідно до Статуту Товариства за рішенням президії рад Кримської республіканської, Київської міської, обласних організацій УТМР і здійснює свою діяльність під її керівництвом.

1.2. Президії рад Кримської республіканської, обласних, Київської міської організацій УТМР можуть своїм рішенням ліквідовувати чи реорганізовувати секцію мисливського собаківництва при обласній організації УТМР (далі – Секція).

1.3. Секція здійснює свою діяльність на основі широкої громадської ініціативи і керується Конституцією України, законами України «Про об’єднання громадян», «Про мисливське господарство та полювання», Статутом Товариства та іншими законодавчими актами з питань ведення мисливського собаківництва.


2. Мета та завдання секції мисливського собаківництва при

обласній організації УТМР


2.1. Секціямисливського собаківництва створюється з метою об’єднання мисливців – собаководів і залучення їх до активної участі в роботі по розвитку та веденню породистого мисливського собаківництва.

2.2. Основною метою Секції є:

2.2.3. Сприяння розвитку мисливського собаківництва у районних, міжрайонних, міських, міськрайонних, регіональних організацій УТМР (далі – підрозділи Товариства) відтворення племінного поголів’я мисливських собак, покращення їх робочих якостей і екстерєра, задоволення попиту мисливців в порідних мисливських собаках.

2.2.4. Надання практичної, методичної і консультативної допомоги членам УТМР у підрозділах Товариства в питаннях кінологічної роботи, вирощування, роботи з розведення, утримання та підготовки до полювання з собаками мисливських порід.

2.2.5. Організація племінної роботи в мисливському собаківництві з метою удосконалення екстер’єрних та робочих якостей мисливських собак, збільшення їх чисельності здійснюється відповідно до «Інструкції про племінну роботу з породами мисливських собак» затвердженою президією Всеукраїнської ради УТМР 26.06.2007 № 9 4/1.

2.2.6. Підготовка племінної документації та видачі паспортів мисливської собаки.

Довідка про походження та паспорт на мисливську собаку видаються обласною організацією УТМР, у якій стоїть на обліку мисливець – власник собаки.

2.2.7. Підготовка кандидатів для здачі іспитів на отримання звання «Експерт – з мисливського собаківництва».

2.2.8. Проведення заходів та надання рекомендацій в підрозділах Товариства з питань обліку племінної роботи та використання мисливських собак різних груп порід для проведення полювання в мисливських угіддях Товариства.

2.2.9. Участь в організації і проведенні підрозділами Товарисчтва роботи пов’язаної з натаскуванням, навчанням, польовими випробуваннями, змаганнями мисливських собак, роботи стаціонарних та тимчасових контрольно-випробувальних станцій, місць для нагонки чи натаски мисливських собак, тощо.

2.2.10. Проведення у підрозділах Товариства виставок і виводків мисливських собак для оцінки племінного поголів’я, організація навчання працівників рингів, заводчиків, працівників розплідників.

2.2.11. Участь в перспективному плануванні, розробці нормативних документів (положень, правил, інструкцій тощо) з питань мисливського собаківництва.


3. Організаційна структура


3.1. До складу Секції входять члени підрозділів Товариства, експерти з мисливського собаківництва, спеціалісти наукових організацій, державних органів (за згодою) інших зацікавлених осіб у питанні удосконалення ведення роботи по мисливському собаківництву.

3.2. Вищим органом секції являються загальні збори її членів. Для керівництва практичною роботою секції на загальних зборах відкритим голосуванням вибирається із спеціалістів по мисливському собаківництву виконавчий орган – бюро секції строком на 5 років в кількості 3-7 чоловік (в залежності від кількості членів секції). Склад бюро Секції затверджується президією обласної організації УТМР.

3.3. Із свого складу бюро Секції вибирає голову, заступника голови та секретаря. Про свою діяльність бюро звітує на загальних зборах Секції.

3.4. На загальних зборах Секції на альтернативній основі відкритим голосуванням вибирають ревізора, який працює на безоплатній основі. В своїй роботі ревізор підзвітний загальним зборам Секції.

3.5. Засідання бюро секції проводиться не рідше 2 разів на рік і є правомочним при наявності на ньому більше половини членів бюро. Звітні збори Секції проводяться щорічно.

3.6. Плани роботи Секції затверджуються президією рад підрозділів Товариства.

3.7. Всі питання що розглядаються на засіданні Секції бюро вирішуються простою більшістю голосів осіб, які беруть участь у голосуванні.

4. Права та обов’язки членів секції мисливського собаківництва

при обласній організації УТМР


4.1. Всі члени секції користуються рівними правами участі у всіх заходах, які проводяться секцією мисливського собаківництва.

4.2. Члени Секції мають право:

4.2.1. Обирати і бути обраним до складу керівних органів та комісій секції обласної ради по мисливському собаківництву Товариства, приймати участь в засіданнях Секції з правом вирішального голосу та бюро з правом дорадчого голосу.

4.2.2. Вносити пропозиції щодо покращення роботи в сфері мисливського собаківництва та поліпшенню роботи Секції мисливського собаківництва, брати участь в обговоренні питань ведення кінологічної роботи у підрозділах Товариства.

4.2.3. По завданню президії обласної організації УТМР здійснювати перевірку у підрозділах Товариства щодо ведення мисливського собаківництва та проводити розгляд заяв і пропозицій членів УТМР в складі комісій.

4.2.4. Користуватися пільгами, які надаються власникам мисливських собак – членам секції.

Користуватися стаціонарними та тимчасовими станціями та місцями натаски та нагонки мисливських собак.

4.3. Члени Секції зобов’язані:

4.3.1. Активно приймати участь у виконанні поставлених Секцією і її виборчому органі завдань та сприяти у розвитку мисливського собаківництва. Приймати участь у кінологічних заходах УТМР.

4.3.2. Своєчасно надавати документи на оформлення паспорта мисливської собаки, свідоцтва мисливської собаки та актів в’язок. Щорічно проходити перереєстрацію мисливських собак.

4.3.3. Дотримуватися Статуту Товариства та нормативних документів по мисливському собаківництву, виконувати доручення президії обласної ради організації УТМР, рішення Секції та його бюро.

4.3.4. Вести широку пропаганду з питань розвитку мисливського собаківництва в Україні, збереженню та покращенню генофонду мисливських собак шляхом їх племінного розведення.

4.3.5. Підвищувати свої практичні та теоретичні знання по мисливському собаківництву та передавати свій досвід молоді, починаючим мисливцям – власникам собак мисливських порід.


5. Права та обов’язки Голови секції мисливського собаківництва.


5.1. Голова секції:

5.1.1. Головує на засіданнях бюро секції та на загальних зборах секції.

5.1.2. Відповідає за організацію та проведення кінологічних заходів.

5.1.3. Представляє секцію мисливського собаківництва у відносинах з іншими кінологічними організаціями.

5.1.4. Звітує перед президією рад підрозділів Товариства за роботу у секції, та виконання кінологічних зобов’язань.
 

Яковлев В.А.

S-Moderator
Команда форуму
Ну, у меня другого документа нет, я ж его с чего-то "скопировал". В УООРе я уже не работаю, но им позвонил, один в отїезде, второй тоже бегает. Найдут - перезвонят. Но вполне возможео, что на п. 5.1.4 ОНО и заканчивается, получу инфу - отвечу!
Удачи!
 
Статус
Закрита.
Зверху