Проект Закону стосуються підготовки собак до полювання, "шкідливі тварини"

ldkukr

Снайпер
Шановні мисливці. В комітеті ВР обговорюються зміни до закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання відносин, які стосуються підготовки собак до полювання. Дивитись посилання.
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63837
Дуже зацікавила пояснювальна записка до цього проекту закону.


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання відносин, які стосуються підготовки собак до полювання”

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Україна одна з небагатьох країн (поряд з Російською Федерацією, Республікою Білорусь, Республікою Казахстан), де дозволяється підготовка мисливських собак до полювання з використанням диких тварин в якості живої принади. Найчастіше подібна підготовка, звана мовою фахівців "притравля", носить відверто варварський характер. Притравля - це метод симуляції полювання з собакою в штучно створеному середовищі методами нацькування (травлі) собаки на добуту (відловлену) дику тварину, рух якої обмежений та неприродній. Молоду собаку вчать нападати на дику тварину, що вже не є об'єктом полювання.

В процесі таких підготовок дикі тварини отримують серйозні травми, каліцтва і часто гинуть. Для того, щоб великий хижак не завдав травм собаці при тренуванні, тварин калічать, виривають кігті, зуби, морять голодом або піддають дії сильнодіючих препаратів.

У Швеції, Фінляндії, Норвегії, Ірландії, Португалії та ще приблизно в 70 країнах світу підготовка собак до полювання з використанням тварин в якості живої принади заборонена на законодавчому рівні. В Італії собак тренують на слідах, зроблених зі штучної крові, шкіри тварин і штучного мускусу для тренування нюху.

Методи роботи, що практикуються при підготовці собак до полювання в Україні, не відповідають вимогам гуманного і розвиненого суспільства. Законопроектом пропонується змінити існуючу систему з підготовки собак для подальшого їх використання на полюванні, а також встановити адміністративну відповідальність за підготовку собак незаконними методами.


2. Мета і шляхи її досягнення

Метою законопроекту є:
  • недопущення незаконного використання тварин в якості живої принади при підготовці собак до полювання;

  • приведення до стандартів розвинутих країн процесу підготовки собак до полювання;

  • приведення підготовки собак до полювання у відповідності до вимоги гуманності, закріпленого в законодавстві України;

  • встановлення дієвого контролю за використанням об'єктів тваринного світу;

  • призупинення незаконного вилучення з природного середовища об'єктів тваринного світу для використання в процесі підготовки собак до полювання.
Для досягнення поставлених цілей пропонується внести зміни до Закону України "Про мисливське господарство та полювання", а також до Кодексу України про адміністративні правопорушення.

3. Загальна характеристика і основні положення проекту

1) Врегулювання термінологічного апарату. Вводиться поняття "підготовка собак до полювання", яка включає в себе натаскування, наганяння, вимуштрування, польові випробування і змагання собак, що здійснюються на відритих (неогороджених) ділянках без добування мисливських тварин і виключає жорстоке поводження з тваринами, здійснюється без використання в якості живої принади тварин та (або) тварин, рух яких обмежений (ланцюг, мотузка, стриноження тощо).

Дається визначення поняттям "вольєр" і "штучна нора", оскільки дані конструкції можуть бути задіяні при підготовці незаконними методами собак до полювання. Що дозволить чітко відокремлювати законні і незаконні методи підготовки собак до полювання і відповідно в подальшому притягати винних осіб до адміністративної відповідальності.

2) Виключається поняття "шкідливі тварини". Вовки, лисиці, єнотовидні собаки відносяться до мисливських тварин та їх видобуток повинен здійснюватися в терміни і в порядку, що передбачені для добування мисливських видів відповідно до правових положень Закону України "Про мисливське господарство та полювання". З екологічної точки зору «шкідливих» тварин у природі не існує. Так звані «шкідливі» тварини - це невід'ємна, істотна і важлива частина дикої природи. Законом визнано, що регулювання чисельності диких тварин - це вилучення (відстріл та відлов) диких тварин, що перебувають у стані природної волі, за умови, що їх чисельність на конкретній території загрожує життю та здоров'ю людей, свійських тварин, завдає значних збитків сільському, лісовому чи мисливському господарству, порушує природний баланс видів, загрожує існуванню інших видів диких тварин. Стаття 32 названого Закону обумовлює відстріл мисливських тварин, які можуть нести загрозу, у встановлених ветеринарною службою вогнищах сказу та інших небезпечних захворювань здійснюється відповідно до законодавства про ветеринарну медицину. Селекційний та вибірковий діагностичний відстріли мисливських тварин для ветеринарно-санітарної експертизи здійснюються відповідно до лімітів їх добування. Тобто стаття 33 названого Закону дублює норми інших статей і її викладення не є доцільним. Найважливішою проблемою є відсутність чітких юридичних критеріїв щодо віднесення тих чи інших видів тварин до списку «шкідників». В країнах Європи не існує категорії “шкідливі” тварини, лише категорія небезпечних тварин, що побудована на недотриманні принципів безпечної життєдіяльності.

3) Виключається можливість відстрілу "бродячих собак, котів і ворон».
Регулювання чисельності «бродячих собак, котів і ворон" не може регулюватися Законом України "Про мисливське господарство та полювання", оскільки це суперечить предмету регулювання названого Закону, так як ці тварини не належать до мисливських. Регулювання чисельності безпритульних тварин (котів, собак) повинно здійснюватися відповідно до правових положень закону України "Про захист тварин від жорстокого поводження" і має відповідати принципам гуманності. Крім того, відстріл собак і котів заборонений Санітарним кодексом наземних тварин і Положенням про контроль популяції бродячих собак, які входять в рекомендації Міжнародної організації з охорони здоров'я тварин. Україна є членом цієї організації та не може дозволяти собі суперечливі норми в законодавстві.

4) Виключається із компетенції органів внутрішніх справ (органів Національної поліції) розгляд протоколів про адміністративні правопорушення за статтею 89, яка передбачає покарання за жорстоке поводження з тваринами.

В частині першій статті 222 КУпАП виключити статтю 89, оскільки органи Національної Поліції не можуть бути уповноваженими розглядати справи про адміністративні правопорушення по статті 89 паралельно із судами. Такі справи можуть розглядати лише суди, оскільки норма містить положення щодо конфіскації тварини, якщо перебування тварини у власника або утримувача становить загрозу для її життя або здоров'я.

5) Встановлюється адміністративна відповідальність за підготовку собак до полювання незаконними методами.

Пропонується Кодекс України про адміністративні правопорушення доповнити статтею 891, яка встановлює відповідальність за незаконні методи при підготовці собак до полювання, а саме при використанні тварин в якості живої принади, в вольєрах або штучній норі і (або) коли рух тварини обмежено.

Складати протоколи про адміністративні правопорушення пропонується покласти на уповноважених осіб органів внутрішніх справ (Національної поліції) відповідно до змін до статті 255 Кодексу. Розгляд протоколів про адміністративні правопорушення згідно зі змінами до статті 221 пропонується віднести до компетенції районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судів.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Нормативно-правове регулювання у даній сфері здійснюється відповідно до Закону України «Про мисливське господарство та полювання», ЗУ «Про захист тварин від жорстокого поводження», "Про тваринний світ" та Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Прийняття законопроекту на даному етапі не потребує внесення змін до інших законодавчих актів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування проекту Закону

Реалізація законопроекту не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття проекту

Прийняття та реалізація проекту Закону дозволить:
  • забезпечити гуманне ставлення до тварин, в тому числі тих, що належать до мисливських ресурсів;

  • формувати у населення екологічну свідомість та гуманне ставлення до тварин;

  • привести законодавство України до норм міжнародного екологічного права;

  • забезпечити протидію правопорушенням у сфері підготовки собак до полювання;

  • зберегти об'єкти тваринного світу України.
Реалізація Закону не призведе до негативних соціально-економічних та інших наслідків, відповідає інтересам держави у сфері раціонального використання, відтворення та охорони тваринного світу.

Народні депутати України Каплін С.М. Сугоняко О.Л. Іщейкін К.Є.


Я розумію, що багато депутатів взагалі не розуміють, що таке полювання... Але лозунг GreenPeace'а: "Убей бобра, спаси дерево" яскраво це характеризує. Гуманність - це дуже широке поняття з таким підходом ми взагалі на полюванні не побачимо гарного помічника - собаку.:(
Взагалі не зрозуміло виключення поняття "Шкідливі тварини".:confused::oops::eek:
В яку хвору голову може прийти думка про "нешкідливу" сіру ворону, яка знищую більшість тварин: зайчат, каченят і кладок інших птахів.
Обговорення цього проекту відбудеться в комітеті ВР 10.07.2018. Якщо у когось є побажання або пропозиції, прошу їх озвучити.

 

ldkukr

Снайпер
Президія УТМР реагує на данні "законопроекти"?
Я думаю що, деякі в курсі, а прочитав пост Mykola STARyy
Що лоббі яке дає гроши, требує «відпроцевувати»! Але від цього не легше!
Лося забрали - мовчки, «так треба», кому і навіщо незрозуміло.
То що дуже швидко, за це взялись, ось що насторожує, перед виборами зараз «на голосують», а потім як з цім жити?
Виключається поняття "шкідливі тварини". Вовки, лисиці, єнотовидні собаки відносяться до мисливських тварин та їх видобуток повинен здійснюватися в терміни і в порядку, що передбачені для добування мисливських видів відповідно до правових положень Закону України "Про мисливське господарство та полювання". З екологічної точки зору «шкідливих» тварин у природі не існує.
Я скоріше повірю що бувають не шкідливі депутати, ніж що ворона «дуже корисна»!

Виключається можливість відстрілу "бродячих собак, котів і ворон».
Регулювання чисельності «бродячих собак, котів і ворон" не може регулюватися Законом України "Про мисливське господарство та полювання"
З вікна службового Мерседеса, краще розумієш, «користь» бродячих собак для суспільства!:):p краще заборонити ніж відловлювати, стерилізувати.

Методи роботи, що практикуються при підготовці собак до полювання в Україні, не відповідають вимогам гуманного і розвиненого суспільства.
Хотів би знати, автор цього проекту має власну мисливську собаку?
Як би мав, то знав скільки інших питань в мисливському собаководстві ще є!
 

stvime

Мисливець
А скільки ще інших питаннь в крайіні є!?
Даже немного не так, а сколько более важных и насущных проблем есть в стране?!
А в целом будем надеятся, что до голосования дело не дойдет, а если и дойдет то у депутатов не хватит голосов, чтобы проголосовать.
 

ldkukr

Снайпер
Даже немного не так, а сколько более важных и насущных проблем есть в стране?!
Проблемами надо заниматься, а тут «дело благое, помощь животным, собачкам, котикам, птичкам сереньким» перед лекторатом галочку поставить, как заботиться в « «. Как раз такую фегню быстро проголосовать могут, всем партиям хочется изображать Гринпис.

Странно, почему про снегирей и синичек забыли?:D:cool:
 
Останнє редагування:

stvime

Мисливець
ну чем ближе к выборам, тем веселее:)
 

ura83

Слідопит
Не здаватись, а в атаку!!!!!

Каплін С.М. Сугоняко О.Л. Іщейкін К.Є. - пустити хай бродять з безпритульними собаками :eek::D:D:D

Не тим хлопці займаються і не за то отримують зарплату


П.С.

Mykola STARyy і KFoR знають напевне такого діяча як Хоптян він був голова райдержадміністрації у Підволочиську потім у Тернополі , не любили його страшно, але мені він подобався одною рисою:
- Значить всі держслужбовці під час його керівництва їздили на всі "суботніки" - прибирали посадки збирали сміття практично виконували функцію працівників УЖКГ :D:D:D. І Я рахую правильно не вміють працювати головою у кабінетах хай працюють у посадках і прибирають сміття.

Так само цих трьох "патріотів" на завод чи шахту, можливо ось роблять дорогу Терн.- Підволочиськ ЛОПАТУ В РУКИ і в перед до євроінтеграції :D
 

ldkukr

Снайпер
ЛОПАТУ В РУКИ і в перед до євроінтеграції :D
Підтримую!
Але ці «роботяги» вміють тільки «пі.....ти», я бачив тіки одну Високоповажну Голову, який сам працює, а не дає вказівки. Більш того, може показати як це робити. Хоча на майдан кричали Геть;).
 

Вячеслав_Л.

Новачок
натаскування, наганяння, вимуштрування, польові випробування і змагання собак, що здійснюються на відритих (неогороджених) ділянках без добування мисливських тварин і виключає жорстоке поводження з тваринами.
Как в поле натаскать лягавого на зайца без вреда зайцу? А как вытащить яга из норы барсука, не разворотив эту нору? То что подавало законопроект думало вообще об охране животных и об охотничьем собаководстве. Или оно насмотрелось в ютубе дебилов, которые реально издевались над животными и считает, что все охотники такие же?Да в вольерной притравке животное берегут и не дают собакам его не только кусать, но и даже царапнуть. Настоящий охотник не издевается над животным и никогда не даст собаке его повредить. Этот закон убьет все охотничье собаководство.
 

Яковлев В.А.

S-Moderator
Команда форуму
Однако, Вячеслав, за годы пребывания даже здесь, на этом форуме, приходилось останавливать нерадивых коллег, которые снимали довольно жуткие кадры травли животных своими собаками, даже подранков на охоте, с чем мы настойчиво боролись! Но за всеми не всегда уследишь!.. :( Посему, господа охотники, не допускайте таких сюжетов хотя бы на форуме! Ибо это дает повод всяким "зоозащитникам" подымать дурные законопроекты, а охотников - ругать последними словами, к сожалению, некоторых - не безосновательно...
И не забывайте, что эти трезвенники и веганы очень часто называют охотников "пьяными дебилами в шапках-ушанках", посему не выставляйте свою способность набрать бухла на охоту и, сидя за столом с оружием или патронташами, снимать это все на мобилы-телефоны и выставлять на всеобщий показ, подтверждая свой тезис о "шапке-ушанке"...
 
Однако, Вячеслав, за годы пребывания даже здесь, на этом форуме, приходилось останавливать нерадивых коллег, которые снимали довольно жуткие кадры травли животных своими собаками, даже подранков на охоте, с чем мы настойчиво боролись! Но за всеми не всегда уследишь!.. :( Посему, господа охотники, не допускайте таких сюжетов хотя бы на форуме! Ибо это дает повод всяким "зоозащитникам" подымать дурные законопроекты, а охотников - ругать последними словами, к сожалению, некоторых - не безосновательно...
И не забывайте, что эти трезвенники и веганы очень часто называют охотников "пьяными дебилами в шапках-ушанках", посему не выставляйте свою способность набрать бухла на охоту и, сидя за столом с оружием или патронташами, снимать это все на мобилы-телефоны и выставлять на всеобщий показ, подтверждая свой тезис о "шапке-ушанке"...
Вот тут тов. Яковлев полностью прав и правильно все подметил.
 

kym61

Мисливець
В конце 18 века стендовая стрельба по голубям, перешла на качественно новый виток. Появились метательная машинки и глиняные тарелочки. И что? Стало хуже?
Наоборот. Появилась массовость и появился новый олимпийский вид спорта.

Далее. Если государство берёт на себя обязанность стерилизацию котов и собак, почему бы и нет.
Отстрел бродячих животных в полях(бешенство), вместе с лисой-это возможно нужно обсудить со специалистами. Ведь разносят же егеря вместе с охотниками вакцину от бешенства по норам. Но что греха таить. Вакцина вакциной, а лиска всё равно болеет. Трётся больная лиска с котиками и собачками. Во дворы заходит. Заражает.
Отстрел в этом случае нужен.
Но что, греха таить. При облавных и подобных отстрелах(охотах) на рыжую бывает шалят охотнички и по зайчику и по др. дичи. Да и почему бы не шалить?
Разве выделяются деньги на патроны, прогон техники(бензин) и пр., для санотстрела?
Возможно выделяют. Но не видно. Возможно в отчётах о списании средств и выделяют. А вот в реалиях, не шибко.
Вообще то отстрелы должно проводить ОРХ, за свой счёт. И как? Проводит? Ну не может пару егерей, вместе с директором, охватить площадя обходов. Нужны люди. Но их же (людей) как то стимулировать нужно! И желательно, за расходы не заплатить. Идея идеей. Ну раз можно, ну два. Но постоянно? Материальные вещи рано или поздно, вспоминаются.Компромисс искать нужно.
Проводить руками и средствами членов УООРА. На добровольных, безвозмездных началах.
Вот члены УООРа и проводят сан.отсрел ,совмещая охотой на дичь.
В данном случае, наверное справедливо. Они ведь тратят личные средства и время вместо работников ОРХ.

И с притравками считаю, если в других странах спокойно обходят эту тему без ущерба, то почему бы и нет. Нужно брать лучшее.
Огульно сказать на всё ФУ-это погорячившись. Думать и выбирать нужно.
Прежде всего, мы охотники.
 
Останнє редагування:

Yura_83

Moderator
Команда форуму
Це:

В конце 18 века стендовая стрельба по голубям, перешла на качественно новый виток. Появились метательная машинки и глиняные тарелочки. И что? Стало хуже?
Наоборот. Появилась массовость и появился новый олимпийский вид спорта.
Взагалі недоречне порівняння!!!., історія стендової стрільби до законопроекту як п'яте колесо до воза

Про санітарний відстріл - теж окрема тема!!!.

Ви взагалі змішали мухи з борщем))

А
И с притравками считаю, если в других странах спокойно обходят эту тему без ущерба, то почему бы и нет.
Це Ви так вважаєте!!!, а насправді у других країнах "лікті кусають"!!, багато заводчиків покинули справу котру вели роками, дехто їздить по світу)), а решта у підпіллі, ну звичайно є такі що "зламались"))., а є люди котрі воюють за свої мисливські права і дотепер, воюють - практично у повному розумінні цього слова.


Думать и выбирать нужно.
Вже все подумали і вибрали за нас
прошу дивіться -
P/S
Зміни потрібні!!!! У кращу сторону, як "їм" так і для нас!!!, але конструктивні, з діалогом....
 
Це:Взагалі недоречне порівняння!!!., історія стендової стрільби до законопроекту як п'яте колесо до воза

Про санітарний відстріл - теж окрема тема!!!.

Ви взагалі змішали мухи з борщем))

А

Це Ви так вважаєте!!!, а насправді у других країнах "лікті кусають"!!, багато заводчиків покинули справу котру вели роками, дехто їздить по світу)), а решта у підпіллі, ну звичайно є такі що "зламались"))., а є люди котрі воюють за свої мисливські права і дотепер, воюють - практично у повному розумінні цього слова.
Вже все подумали і вибрали за нас
прошу дивіться -
P/S
Зміни потрібні!!!! У кращу сторону, як "їм" так і для нас!!!, але конструктивні, з діалогом....
Да перемены нужны...
Такие как сегодня. О законе продажи земли.
Ото повеселимся...
 

kym61

Мисливець
Взагалі недоречне порівняння!!!., історія стендової стрільби до законопроекту як п'яте колесо до воза
Про санітарний відстріл - теж окрема тема!!!.
Ви взагалі змішали мухи з борщем))
Зміни потрібні!!!! У кращу сторону, як "їм" так і для нас!!!, але конструктивні, з діалогом....
С дури, и дверь в замочную скважину, можно...
Точно так же как ленивый, наступит своё на причинное место и орёт.СПАСИТЕ. ПОМОГИТЕ! БОЛЬНО!
А вот ногу поднять, не хочет. Лень.
 
Зверху